Lidé

Vedení organizace


Ivana Švingrová Pešatová

VÝKONNÁ ŘEDITELKA

Především jako dvojnásobná máma cítí velkou potřebu sdílet poslání nadačního fondu a usilovně pracovat na tom, aby mohlo být co nejvíce naplněno. 

Více informací

Zůstává-li rodina v co nejužším kontaktu i v případě dlouhodobé hospitalizace dítěte, má to dobrý vliv na psychickou pohodu všech jejích členů a to může blahodárně působit i na uzdravování malého pacienta. Věří proto v projekt výstavby prvního Domu Ronalda McDonalda v areálu nemocnice Motol, který bude těmto rodinám suplovat náhradní domov a umožní jim zůstat svým nemocným dětem nablízku a zároveň nabrat síly v příjemném prostředí poskytujícím veškeré potřebné zázemí.

V nadačním fondu má na starosti chod celé organizace, realizaci projektů nadačního fondu včetně fundraisingu a budování dobrého jména DRMcD.

Je absolventkou Karlovy Univerzity v Praze, celou kariéru se věnuje práci v neziskovém sektoru, zkušenosti sbírala v Evropě i USA.

Lucia Kubištová

MANAŽERKA DOMU RONALDA MCDONALDA

Svou empatii, dlouholeté zkušenosti s organizací a schopnost vyřešit jakoukoliv situaci využívám tím nejsmysluplnějším způsobem – starám se o to, aby se u nás rodiny cítily jako doma.

Více informací

V Domě Ronalda McDonalda se stará o pohodlí rodin těžce nemocných dětí, které podstupují léčbu ve Fakultní nemocnici v Motole. Nejde pouze o přespání, rodinám se snaží zprostředkovat pocit domova daleko od toho původního. Věří, že se povedlo vytvořit dostatečně komfortní prostředí a společně se všemi zaměstnanci Domu se zde snaží udržovat milou, vstřícnou a domáckou atmosféru. Rodiče a blízcí vážně nemocných dětí potřebují podporu a soucit. Dobré srdce je tak pro ni povinnou pracovní výbavou.

V nadačním fondu má na starosti kompletní chod prvního Domu Ronalda McDonalda u FN Motol. Využívá k tomu své dlouholeté zkušenost s řízením back office ve společnosti McDonald’s i přechozí praxi v hotelovém provozu. Navíc je velmi dobře obeznámena s prostředím neziskového sektoru –během své rodičovské dovolené vedla rodinné centrum. Důležité know-how rovněž načerpala na zahraničních stážích v Domech Ronalda McDonalda v Polsku a Anglii.

Správní rada


František Houška

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Své místo ve správní radě nadačního fondu vnímám jako čest a zároveň povinnost. Pokaždé, když se dozvím o nemocném dítěti, které musí dlouhodobě zůstat v nemocnici, uvědomuji si, jaké mám štěstí.

Více informací

Proto jsem pevně přesvědčen o smysluplnosti poslání nadačního fondu a čas, který věnuji jeho úspěšnému fungování, považuji za samozřejmý. Děti neléčí jen doktoři a léky, ale z velké části také jejich psychická pohoda. A právě díky finančním prostředkům z našeho fondu, můžeme jim i jejich rodičům pomoct překonat nelehké období.  A za to děkuji všem, kteří nám pomáhají a umožňují tak rodinám projít léčbou svých dětí s pocitem, že na to nejsou samy.

Tereza Trepáčová

ČLENKA

Jako členka správní rady a zároveň ředitelka lidských zdrojů ve společnosti McDonald's se zasazuji o diverzitu, rovnost a inkluzi. Věřím, že pomoc a podpora by neměly být omezeny žádnými hranicemi. 

 

Více informací

Chci, aby se pomoc nadačního fondu dostala ke všem, kteří ji potřebují, a to bez ohledu na jejich původ nebo okolnosti. O to se velmi zasazuji. V nadačním fondu se dále věnuji výběru lidí, kteří svou činností a vášní přispívají k efektivnímu fungování organizace a naplňování její vize. V neposlední řadě se zaměřuji na vytváření kontaktů a navazování spolupráce v relevantních podnikatelských kruzích, abych rozšířila povědomí o našich programech a zajistila jim další podporu.

Petr Kobylka

TAJEMNÍK

Rád jsem přijal nabídku pomoci nadačnímu fondu, protože veškerá jeho pomoc je směřována na pomoc dlouhodobě nemocným dětem a jejich rodinám v obtížných časech.

Více informací

Cítím, že v dnešní hektické době, je málo obdobných aktivit a děti jsou skupinou, která si to nejvíce zaslouží. Jako otec rodiny jsem neváhal ani minutu a snažím se jakkoliv přispět nadačnímu fondu v jeho aktivitě. Jsem přesvědčen o tom, když rodiny mohou být spolu v těžkých časech nemoci, je zásadní pro úspěšnou léčbu dětí. Ve svém životě se řídím tímto mottem: „Abych změnil svět, musím i já přispět svou vlastní aktivitou“. Proto chci touto cestou (prací pro nadační fond) přispět k tomu, aby na světě bylo více zdravých dětí a spokojených rodin.

Vladimír Komrska

ČLEN

Ve správní radě má na starosti odbornou stránku spojenou s léčbou dětských pacientů v úzké spolupráci s rodinou. S nadačním fondem spolupracuje od jeho založení v roce 2002.

Více informací

Na poslání DRMcD ho nejvíce přitahuje naplnění dlouhodobé snahy umožnit rodinám nemocných dětí pobyt u nemocného a úsilí o stmelení rodiny v boji se zákeřnou nemocí.

Promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze v r. 1976, od roku 2004 je primářem na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Specializuje se na dětskou hematologii, zvláště poruchy srážení krve a krvácivé choroby.

Ivana Malivojevičová

ČLENKA

Spolu s našimi zákazníky a zaměstnanci je mi ctí naplňovat poslání našeho nadačního fondu a pomáhat rodinám v tíživé situaci s dlouhodobě nemocnými dětmi.

Více informací

Poslání a činnost DRMcD považuje za unikátní a smysluplný projekt se zásadním společenským významem, proto přizvání do správní rady velmi ráda přijala. S obdivem sledovala, kolik dobrého přinesly v minulých letech aktivity nadačního fondu rodinám s dlouhodobě nemocnými dětmi a kde všude dokázaly pomoct. Za svou osobu by ráda přispěla k tomu, aby nadační fond v této misi pokračoval a naplňoval beze zbytku své poslání „aby rodiny mohly být spolu.“

Od roku 1999 je franšízantkou společnosti McDonald’s. Společně s manželem nyní provozuje deset restaurací v Praze a okolí.

Michael Friedrich

ČLEN

Vždycky jsem byl tím, kdo se snažil měnit věci k lepšímu. Jsem proto velmi rád, že v rámci spolupráce s nadačním fondem mám příležitost motivovat druhé, aby ani oni nebyli vůči svému okolí lhostejní.

Více informací

Od roku 2011 je franšízantem společnosti McDonald’s. Aktuálně provozuje desítku restaurací v Praze a Teplicích.

Dozorčí rada


Ivana Prosecká

PŘEDSEDKYNĚ

Již po nástupu do McDonald’s ji činnost nadačního fondu přitahovala. Jako matka dvou dětí ví, jak důležité je být s nimi a být jim oporou ve chvílích, kdy samy byly v nemocnici hospitalizovány.

Více informací

Na chod nadačního fondu přispívá pravidelně každý měsíc ze své mzdy.

V minulosti působila ve společnostech Wrigley, TNT a Johnson&Johnson. V současnosti je finanční ředitelkou společnosti McDonald’s v ČR a SR. Je předsedkyní dozorčí rady nadačního fondu a jako finanční ředitelku zakladatele a největšího dárce ji zajímá, jak efektivně s finančními prostředky nadační fond hospodaří.

Marcel Šebek

ČLEN

Své působení v nadačním fondu spojuje s citátem Dave Logana: „Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.“

Více informací

Tím, že pomůžeme někomu udržet ve vzduchu míčky č. 2 a 3, udržíme tím ve vzduchu svůj míček č.5.

V současnosti pracuje na pozici Property & Procurement manager pro společnost McDonald’s. V dozorčí radě se zaměřuje na právní agendu a transparentnost nadačního fondu.

Ivo Jarkuliš

ČLEN
V činnosti nadačního fondu vidí veliký smysl a je vděčný za jeho existenci. Na vlastní kůži okusil, jak se cítí rodič, jehož dítě má vážné zdravotní potíže a on nemůže být s ním.
Více informací
Proto rád přijal nabídku stát se členem dozorčí rady a svou roli bere vážně a zodpovědně. Mimo jiné nabízí zkušenosti někoho, kdo za posledních 20 let mnohokrát jednal s architekty a projektanty a ví, kolik je třeba vyřešit „drobností“ při výstavbě takto důležitého domu. V současnosti provozuje 7 restaurací McDonald´s v Plzeňském kraji.

Kontaktujte nás

Máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat...

Sledujte naše sociální sítě

Something is wrong.
Instagram token error.

Přijměte pozvání do našeho Domu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
a buďte součástí aktuálního dění.

House With Heart

Přihlášením k odběru uděluji svůj souhlas společnosti Dům Ronalda McDonalda, nadační fond, aby zpracovávala mé osobní údaje (e-mailovou adresu).

* Registrací e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů a potvrzujete, že jste starší 16 let.

© 2021 Nadační fond Dům Ronalda McDonalda

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1345 a má zaregistrovanou veřejnou sbírku osvědčenou Magistrátem hl. města Prahy sp. zn. S-MHMP/898536/2016.