fbpx

Lidé

Pracovní tým


Ivana Pešatová

VÝKONNÁ ŘEDITELKA

Především jako dvojnásobná máma cítí velkou potřebu sdílet poslání nadačního fondu a usilovně pracovat na tom, aby mohlo být co nejvíce naplněno. 

Více informací

Zůstává-li rodina v co nejužším kontaktu i v případě dlouhodobé hospitalizace dítěte, má to dobrý vliv na psychickou pohodu všech jejích členů a to může blahodárně působit i na uzdravování malého pacienta. Věří proto v projekt výstavby prvního Domu Ronalda McDonalda v areálu nemocnice Motol, který bude těmto rodinám suplovat náhradní domov a umožní jim zůstat svým nemocným dětem nablízku a zároveň nabrat síly v příjemném prostředí poskytujícím veškeré potřebné zázemí.

V nadačním fondu má na starosti chod celé organizace, realizaci projektů nadačního fondu včetně fundraisingu a budování dobrého jména DRMcD.

Je absolventkou Karlovy Univerzity v Praze, celou kariéru se věnuje práci v neziskovém sektoru, zkušenosti sbírala v Evropě i USA.

Markéta Pátková

Administrativní výpomoc

Formou brigády vypomáhá v nadačním fondu s přípravou podkladů pro účetnictví a především shromažďováním a evidencí veškerých potřebných podkladů a dokumentů souvisejících s veřejnou sbírkou.

Více informací

„Pomáhat lidem, je poslání, pomáhat dětem, je povinnost a proto jsem neváhala přijmout nabídku spolupracovat s nadačním fondem. Beru to jako samozřejmost a pracovní výzvu zároveň.“

Správní rada


František Houška

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Své místo ve správní radě nadačního fondu vnímám jako čest a zároveň povinnost. Pokaždé, když se dozvím o nemocném dítěti, které musí dlouhodobě zůstat v nemocnici, uvědomuji si, jaké mám štěstí.

Více informací

Proto jsem pevně přesvědčen o smysluplnosti poslání nadačního fondu a čas, který věnuji jeho úspěšnému fungování, považuji za samozřejmý. Děti neléčí jen doktoři a léky, ale z velké části také jejich psychická pohoda. A právě díky finančním prostředkům z našeho fondu, můžeme jim i jejich rodičům pomoct překonat nelehké období.  A za to děkuji všem, kteří nám pomáhají a umožňují tak rodinám projít léčbou svých dětí s pocitem, že na to nejsou samy.

Radek Janalík

MÍSTOPŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

V rámci své dlouholeté činnosti u McDonald´s se poprvé setkal s Ronald McDonald House Charities již před 20 lety na stáži v USA.

Více informací

Pak měl možnost přímo poznat chod domu v Budapešti v roce 2000, který jej natolik oslovil, že měl možnost ovlivnit a zažít otevření i provozování dalšího domu v Miškovci v roce 2004. Svoje zkušenosti by rád předal v rámci práce pro Dům Ronalda McDonalda v ČR, dotáhnout výstavbu domu do zdárného konce a zažít samotný chod. Vidět z blízka mnoho rodin s nemocnými dětmi, kterým pobyt v domě Ronalda McDonalda neuvěřitelně pomáhá, je skvělý pocit ze smysluplně vynaložené práce.

Petr Kobylka

TAJEMNÍK

Rád jsem přijal nabídku pomoci nadačnímu fondu, protože veškerá jeho pomoc je směřována na pomoc dlouhodobě nemocným dětem a jejich rodinám v obtížných časech.

Více informací

Cítím, že v dnešní hektické době, je málo obdobných aktivit a děti jsou skupinou, která si to nejvíce zaslouží. Jako otec rodiny jsem neváhal ani minutu a snažím se jakkoliv přispět nadačnímu fondu v jeho aktivitě. Jsem přesvědčen o tom, když rodiny mohou být spolu v těžkých časech nemoci, je zásadní pro úspěšnou léčbu dětí. Ve svém životě se řídím tímto mottem: „Abych změnil svět, musím i já přispět svou vlastní aktivitou“. Proto chci touto cestou (prací pro nadační fond) přispět k tomu, aby na světě bylo více zdravých dětí a spokojených rodin.

Vladimír Komrska

ČLEN

Ve správní radě má na starosti odbornou stránku spojenou s léčbou dětských pacientů v úzké spolupráci s rodinou. S nadačním fondem spolupracuje od jeho založení v roce 2002.

Více informací

Na poslání DRMcD ho nejvíce přitahuje naplnění dlouhodobé snahy umožnit rodinám nemocných dětí pobyt u nemocného a úsilí o stmelení rodiny v boji se zákeřnou nemocí.

Promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze v r. 1976, od roku 2004 je primářem na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Specializuje se na dětskou hematologii, zvláště poruchy srážení krve a krvácivé choroby.

Kamila Kleiblová

ČLENKA

Ve správní radě DRMcD se věnuje oblasti fundraisingu, hledání nových možností jak oslovit nové podporovatele a spolupráci nadačního fondu s franšízanty McDonald’s.

Více informací

Poslání a činnost DRMcD považuje za unikátní projekt, který pomáhá dlouhodobě nemocným dětem zvládnout jejich onemocnění v příjemnějším prostředí a zároveň umožňuje rodičům být se svými dětmi v nejtěžších chvílích. To je často ten nejlepší lék pro dětské pacienty. Jednoduše řečeno: „Aby rodiny mohly být spolu“.
Od roku 2001 je franšízantkou McDonald’s. V současnosti provozuje 5 restaurací McDonald’s v Ostravě, Olomouci, Opavě a ve Frýdku Místku.

Martin Troup

ČLEN

Marketingový ředitel společnosti McDonald’s ČR/SR. Členem správní rady od července 2020.

Více informací

„Využití svých profesních zkušeností při podpoře komunikační strategie a zvyšování povědomí o činnosti nadačního fondu beru jako přirozené přispění k realizaci dobrého záměru poslání nadace. Směřování získaných finančních prostředků na to, aby rodiny mohly být spolu i v nelehkých situacích je pro mě jako otce dvou dcer ještě intenzivnější.“

Dozorčí rada


Ivana Prosecká

PŘEDSEDKYNĚ

Již po nástupu do McDonald’s ji činnost nadačního fondu přitahovala. Jako matka dvou dětí ví, jak důležité je být s nimi a být jim oporou ve chvílích, kdy samy byly v nemocnici hospitalizovány.

Více informací

Na chod nadačního fondu přispívá pravidelně každý měsíc ze své mzdy.

V minulosti působila ve společnostech Wrigley, TNT a Johnson&Johnson. V současnosti je finanční ředitelkou společnosti McDonald’s v ČR a SR. Je předsedkyní dozorčí rady nadačního fondu a jako finanční ředitelku zakladatele a největšího dárce ji zajímá, jak efektivně s finančními prostředky nadační fond hospodaří.

Marcel Šebek

ČLEN

Své působení v nadačním fondu spojuje s citátem Dave Logana: „Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.“

Více informací

Tím, že pomůžeme někomu udržet ve vzduchu míčky č. 2 a 3, udržíme tím ve vzduchu svůj míček č.5.

V současnosti pracuje na pozici Property & Procurement manager pro společnost McDonald’s. V dozorčí radě se zaměřuje na právní agendu a transparentnost nadačního fondu.

Ivo Jarkuliš

ČLEN
V činnosti nadačního fondu vidí veliký smysl a je vděčný za jeho existenci. Na vlastní kůži okusil, jak se cítí rodič, jehož dítě má vážné zdravotní potíže a on nemůže být s ním.
Více informací
Proto rád přijal nabídku stát se členem dozorčí rady a svou roli bere vážně a zodpovědně. Mimo jiné nabízí zkušenosti někoho, kdo za posledních 20 let mnohokrát jednal s architekty a projektanty a ví, kolik je třeba vyřešit „drobností“ při výstavbě takto důležitého domu. V současnosti provozuje 7 restaurací McDonald´s v Plzeňském kraji.

Kontaktujte nás

Máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat...

Sledujte náš Instagram

Something is wrong.
Instagram token error.

© 2019 Nadační fond Dům Ronalda McDonalda

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1345 a má zaregistrovanou veřejnou sbírku osvědčenou Magistrátem hl. města Prahy sp. zn. S-MHMP/898536/2016.