Lidé

Vedení organizace


Ivana Pešatová

VÝKONNÁ ŘEDITELKA

Především jako dvojnásobná máma cítí velkou potřebu sdílet poslání nadačního fondu a usilovně pracovat na tom, aby mohlo být co nejvíce naplněno. 

Více informací

Zůstává-li rodina v co nejužším kontaktu i v případě dlouhodobé hospitalizace dítěte, má to dobrý vliv na psychickou pohodu všech jejích členů a to může blahodárně působit i na uzdravování malého pacienta. Věří proto v projekt výstavby prvního Domu Ronalda McDonalda v areálu nemocnice Motol, který bude těmto rodinám suplovat náhradní domov a umožní jim zůstat svým nemocným dětem nablízku a zároveň nabrat síly v příjemném prostředí poskytujícím veškeré potřebné zázemí.

V nadačním fondu má na starosti chod celé organizace, realizaci projektů nadačního fondu včetně fundraisingu a budování dobrého jména DRMcD.

Je absolventkou Karlovy Univerzity v Praze, celou kariéru se věnuje práci v neziskovém sektoru, zkušenosti sbírala v Evropě i USA.

Lucia Kubištová

MANAŽERKA DOMU RONALDA MCDONALDA

"Svou empatii, dlouholeté zkušenosti s organizací a schopnost vyřešit jakoukoliv situaci využívám tím nejsmysluplnějším způsobem – starám se o to, aby se u nás rodiny cítily jako doma."

Více informací

V Domě Ronalda McDonalda se stará o pohodlí rodin těžce nemocných dětí, které podstupují léčbu ve Fakultní nemocnici v Motole. Nejde pouze o přespání, rodinám se snaží zprostředkovat pocit domova daleko od toho původního. Věří, že se povedlo vytvořit dostatečně komfortní prostředí a společně se všemi zaměstnanci Domu se zde snaží udržovat milou, vstřícnou a domáckou atmosféru. Rodiče a blízcí vážně nemocných dětí potřebují podporu a soucit. Dobré srdce je tak pro ni povinnou pracovní výbavou.

V nadačním fondu má na starosti kompletní chod prvního Domu Ronalda McDonalda u FN Motol. Využívá k tomu své dlouholeté zkušenost s řízením back office ve společnosti McDonald’s i přechozí praxi v hotelovém provozu. Navíc je velmi dobře obeznámena s prostředím neziskového sektoru –během své rodičovské dovolené vedla rodinné centrum. Důležité know-how rovněž načerpala na zahraničních stážích v Domech Ronalda McDonalda v Polsku a Anglii.

Správní rada


František Houška

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Své místo ve správní radě nadačního fondu vnímám jako čest a zároveň povinnost. Pokaždé, když se dozvím o nemocném dítěti, které musí dlouhodobě zůstat v nemocnici, uvědomuji si, jaké mám štěstí.

Více informací

Proto jsem pevně přesvědčen o smysluplnosti poslání nadačního fondu a čas, který věnuji jeho úspěšnému fungování, považuji za samozřejmý. Děti neléčí jen doktoři a léky, ale z velké části také jejich psychická pohoda. A právě díky finančním prostředkům z našeho fondu, můžeme jim i jejich rodičům pomoct překonat nelehké období.  A za to děkuji všem, kteří nám pomáhají a umožňují tak rodinám projít léčbou svých dětí s pocitem, že na to nejsou samy.

Jitka Pajurková

ČLENKA

Ve správní radě se věnuje tomu, co jako PR ředitelka McDonald´s umí nejlépe, tedy šíření dobrého jména a informací o naší činnosti.

Více informací

„ Podporu nadačního fondu a členství ve správní radě vnímám nejen jako nedílnou součást své profese, ale také jako silné osobní téma. Z vlastní zkušenosti bohužel vím, jaké to je trávit v nemocnici se svým dítětem víc času, než byste chtěli. Intenzivně jsem vždy vnímala příběhy rodin, kteří do nemocnice dojížděly zdaleka. Nejen, že musely čelit vážné nemoci svých dětí, ale také řešily řadu změn a výzev - jak s péčí o děti skloubit každodenní chod domácnosti, péči o další zdravé děti, separaci nemocných dětí od matky nebo otce, dojíždění a další témata, které jsou bohužel s dlouhodobou hospitalizací úzce provázaná. Je pro mě ctí a posláním přispívat svou prací a nasazením tomu, aby rodiny dlouhodobě nemocných dětí mohly být spolu.“

Petr Kobylka

TAJEMNÍK

Rád jsem přijal nabídku pomoci nadačnímu fondu, protože veškerá jeho pomoc je směřována na pomoc dlouhodobě nemocným dětem a jejich rodinám v obtížných časech.

Více informací

Cítím, že v dnešní hektické době, je málo obdobných aktivit a děti jsou skupinou, která si to nejvíce zaslouží. Jako otec rodiny jsem neváhal ani minutu a snažím se jakkoliv přispět nadačnímu fondu v jeho aktivitě. Jsem přesvědčen o tom, když rodiny mohou být spolu v těžkých časech nemoci, je zásadní pro úspěšnou léčbu dětí. Ve svém životě se řídím tímto mottem: „Abych změnil svět, musím i já přispět svou vlastní aktivitou“. Proto chci touto cestou (prací pro nadační fond) přispět k tomu, aby na světě bylo více zdravých dětí a spokojených rodin.

Vladimír Komrska

ČLEN

Ve správní radě má na starosti odbornou stránku spojenou s léčbou dětských pacientů v úzké spolupráci s rodinou. S nadačním fondem spolupracuje od jeho založení v roce 2002.

Více informací

Na poslání DRMcD ho nejvíce přitahuje naplnění dlouhodobé snahy umožnit rodinám nemocných dětí pobyt u nemocného a úsilí o stmelení rodiny v boji se zákeřnou nemocí.

Promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze v r. 1976, od roku 2004 je primářem na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Specializuje se na dětskou hematologii, zvláště poruchy srážení krve a krvácivé choroby.

Ivana Malivojevičová

ČLENKA

Spolu s našimi zákazníky a zaměstnanci je mi ctí naplňovat poslání našeho nadačního fondu a pomáhat rodinám v tíživé situaci s dlouhodobě nemocnými dětmi.

Více informací

Poslání a činnost DRMcD považuje za unikátní a smysluplný projekt se zásadním společenským významem, proto přizvání do správní rady velmi ráda přijala. S obdivem sledovala, kolik dobrého přinesly v minulých letech aktivity nadačního fondu rodinám s dlouhodobě nemocnými dětmi a kde všude dokázaly pomoct. Za svou osobu by ráda přispěla k tomu, aby nadační fond v této misi pokračoval a naplňoval beze zbytku své poslání „aby rodiny mohly být spolu.“

Od roku 1999 je franšízantkou společnosti McDonald’s. Společně s manželem nyní provozuje deset restaurací v Praze a okolí.

Michael Friedrich

ČLEN

Vždycky jsem byl tím, kdo se snažil měnit věci k lepšímu. Jsem proto velmi rád, že v rámci spolupráce s nadačním fondem mám příležitost motivovat druhé, aby ani oni nebyli vůči svému okolí lhostejní.

Více informací

Od roku 2011 je franšízantem společnosti McDonald’s. Aktuálně provozuje desítku restaurací v Praze a Teplicích.

Dozorčí rada


Ivana Prosecká

PŘEDSEDKYNĚ

Již po nástupu do McDonald’s ji činnost nadačního fondu přitahovala. Jako matka dvou dětí ví, jak důležité je být s nimi a být jim oporou ve chvílích, kdy samy byly v nemocnici hospitalizovány.

Více informací

Na chod nadačního fondu přispívá pravidelně každý měsíc ze své mzdy.

V minulosti působila ve společnostech Wrigley, TNT a Johnson&Johnson. V současnosti je finanční ředitelkou společnosti McDonald’s v ČR a SR. Je předsedkyní dozorčí rady nadačního fondu a jako finanční ředitelku zakladatele a největšího dárce ji zajímá, jak efektivně s finančními prostředky nadační fond hospodaří.

Marcel Šebek

ČLEN

Své působení v nadačním fondu spojuje s citátem Dave Logana: „Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.“

Více informací

Tím, že pomůžeme někomu udržet ve vzduchu míčky č. 2 a 3, udržíme tím ve vzduchu svůj míček č.5.

V současnosti pracuje na pozici Property & Procurement manager pro společnost McDonald’s. V dozorčí radě se zaměřuje na právní agendu a transparentnost nadačního fondu.

Ivo Jarkuliš

ČLEN
V činnosti nadačního fondu vidí veliký smysl a je vděčný za jeho existenci. Na vlastní kůži okusil, jak se cítí rodič, jehož dítě má vážné zdravotní potíže a on nemůže být s ním.
Více informací
Proto rád přijal nabídku stát se členem dozorčí rady a svou roli bere vážně a zodpovědně. Mimo jiné nabízí zkušenosti někoho, kdo za posledních 20 let mnohokrát jednal s architekty a projektanty a ví, kolik je třeba vyřešit „drobností“ při výstavbě takto důležitého domu. V současnosti provozuje 7 restaurací McDonald´s v Plzeňském kraji.

Kontaktujte nás

Máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat...

Sledujte naše sociální sítě

Something is wrong.
Instagram token error.

Přijměte pozvání do našeho Domu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
a buďte součástí aktuálního dění.

House With Heart

Přihlášením k odběru uděluji svůj souhlas společnosti Dům Ronalda McDonalda, nadační fond, aby zpracovávala mé osobní údaje (e-mailovou adresu).

* Registrací e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů a potvrzujete, že jste starší 16 let.

© 2021 Nadační fond Dům Ronalda McDonalda

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1345 a má zaregistrovanou veřejnou sbírku osvědčenou Magistrátem hl. města Prahy sp. zn. S-MHMP/898536/2016.